วันขึ้นปีใหม่

Breaking News Archives

วันขึ้นปีใหม่
คำว่า ปี ตามความหมายในพจนานุกรมหมายถึง เวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ
วันปีใหม่มีประวัติความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามยุคสมัยตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี
ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้น
จนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน
สำหรับประวัตวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั้นแต่เดิมเราถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือนอ้าย ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนา
ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ คือถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่
แต่การนับวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ตามวันทางจันทรคติ นั้นคลาดเคลื่อนกันไปในแต่ละปี กำหนดวันยังไม่แน่นอนตายตัว ดังนั้นในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปี พ.ศ.2432 (ร.ศ.108) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงให้ถือเอาวันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย
และในที่สุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2483 ในรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยให้เริ่มต้นในวันที่ 1 มกคราม 2484 เป็นต้นมา
ซึ่งการเปลี่ยนให้วันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันปีใหม่นั้นเป็นหลักสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก และเป็นการเลิกวิธีน่าเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมศาสนาพุทธโดยไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการท่าบุญ

ปีนี้ตอนส่งท้ายมียิงปืนขึ้นฟ้าลงหลังคากับกระโปรงรถหลายข่าวแต่คนไปทำบุญ​ที่วัดน้อยกว่าวันพระธรรมดาอีก
มีเกร็ดปีใหม่อีกนิด​ มีอยู่ปีนึงพิเศษ​มากให้วันที่31ยังเป็นวันทำงาน​ เนื่องจากอดีตนายกคนที่ยกมือไหว้บอกจะวางมือจากการเมืองอยากกลับมาเลี้ยงหลาน​

เคยคิดนะว่าเรา
จะผ่านในแต่ละวันไปได้ยังไง
จะทำอะไรต่อดี
มองไม่เห็น ทางไปของชีวิต
แต่มาถึงวันนี้ก็เข้าใจเลยว่า
ชีวิตมันมีทางไปของมันเสมอ
ไม่ว่าเรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไร
ท่องไว้อย่ายอมแพ้
ทำความเข้าใจให้ได้
จากเรื่องแย่ๆและปัญหาต่างๆ
มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก
แต่เราต้องทำให้ได้
ทั้งอุปสรรคปัญหาล้วนสอน
ให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นเสมอ
#ทางเสือเดิน

อาจารย์คะ แล้วถ้าจะให้ใกล้เคียงที่สุด (แต่ก็ไม่ทราบว่าต้องใข้หลักอะไร) ปีใหม่ต้องตรงกับวันไหนคะ (หรือกี่ค่ำ)

https://www.facebook.com/AtsadangYommanak/posts/3726135670835522