ผวาโอมิครอน! ร.ร.สังกัดสพฐ.ในกทม.ให้เรียนออนไลน์ 1 สัปดาห์ ก่อนตรวจเชื้อน.ร.

ข่าวล่าสุด

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.64 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นห่วงเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลังจากหยุดยาวปีใหม่ โดยเน้นย้ำว่าหากสถานศึกษาในสังกัดศธ. ที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบออนไซต์ทุกแห่ง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดนั้น

เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะออกหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ โดยให้ผู้อำนวยการ สพท. และผู้อำนวยการโรงเรียน วินิจฉัยร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาว่าหลังจากหยุดปีใหม่แล้ว ควรจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร

เช่น ควรให้งดเรียนออนไซต์ 1 สัปดาห์ และเรียนรูปแบบอื่นๆ แทน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็ก เมื่อครบ 1 สัปดาห์ แล้วอาจจะมีการตรวจหาเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะเปิดเรียนออนไซต์ เป็นต้น

“สพฐ.ให้พื้นที่ และจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าควรจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรหลังจากหยุดยาวปีใหม่ ทั้งนี้จากที่รับรายงานมาทราบว่า มีสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่ประกาศเรียนออนไลน์ทั้งหมด เพราะมีความเสี่ยงเนื่องจากมีนักเรียน ผู้ปกครองเดินทางกลับจากต่างจังหวัดจำนวนมาก” นายอัมพร กล่าว

ด้านนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากการประชุม ทปอ. ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมหารือถึงหลักการในการจัดการเรียนการสอนหลังหยุดยาวปีใหม่ไว้บ้าง โดยเห็นว่าหากสถานการณ์ไม่รุนแรงก็อาจจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ได้ แต่ต้องเตรียมตัวรับมือไว้ด้วย หากมีการระบาดเพิ่มขึ้น จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ต้องดูสถานการณ์ และดูนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ด้วย

“อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ขณะนี้เมื่อเดินทางกลับต่างจังหวัด หลังปีใหม่จำนวนการติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้น หากจะการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เคร่งครัด ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้เตรียมการและหารือร่วมกันอยู่ว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ทั้งนี้ขอดูสถานการณ์ก่อน เบื้องต้นเห็นว่าหากจะจัดการเรียนการสอนออนไซต์จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด เช่น ตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน เป็นต้น” นายบัณฑิต กล่าว