เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยการประชุมวันนี้มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ามาสังเกตการณ์ด้วย

โดน น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ถือเป็นการประชุมกรรมาธิการฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างเป็นทางการครั้งแรก และได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาฯ เข้ามาสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งภาพรวมการประชุมวันนี้ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร เพราะยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ที่ยังไม่มีความพร้อม และที่สำคัญคือเรื่องโครงข่ายโทรคมนาคม การสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่มีความเสถียร และความเร็วในการส่งข้อมูลที่เพียงพอที่จะทำให้การประชุมราบรื่นอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงต่อไป ส่วนในเรื่องวิธีการใช้งานต่างๆ ในช่วงแรกกรรมาธิการอาจยังไม่ชินจึงมีปัญหาอยู่บ้าง แต่เมื่อผ่านไปสักระยะกรรมาธิการเริ่มเข้าใจระบบการทำงาน การประชุมก็สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

น.ส.กัลยา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ทางกรรมาธิการฯ ได้มีข้อห่วงใยที่ได้ฝากท่านประธานสภาฯ ให้ช่วยพิจารณาในเชิงกฎหมาย เช่น ในเรื่องของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในส่วนของรัฐสภา ทั้งหมดก็เพื่อความรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินการประชุมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางประธานสภาก็รับทราบข้อห่วงใยดังกล่าวแล้ว

ด้าน พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติของประเทศเช่นนี้ กรรมาธิการฯ เราเห็นความสำคัญของการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย ซึ่งการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี้ จะทำให้เราผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันได้ ซึ่งเราเห็นควรที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการประชุมแบบนี้ต่อไปอีก เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราต้องเตรียมพร้อมรับวิกฤติที่อนาคตอาจเกิดขึ้นอีกก็ได้.