ขึ้นปีใหม่ไปเรียบร้อย ในปีใหม่ 2564 นี้ ถ้าขอพรได้ 3 ข้อ ท่านจะขออะไร

Breaking News Archives

ขึ้นปีใหม่ไปเรียบร้อย ในปีใหม่ 2564 นี้ ถ้าขอพรได้ 3 ข้อ ท่านจะขออะไร
พิมพ์ลงในคอมเมนท์เลยครับ

1 อยากขอ ขอให้ covid19 หมดไปจากประเทศไทย
2 อยากขอให้คนไทยรักกันสามัคคีกัน
3 ขอให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่แผ่นดินไทย ตราบกาลนานเทอญ

ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาทุกทิศทางค่ะ

1. #ไทยชนะ🇹🇭 ห่างไกลโควิด
2. ชอความสุขสวัสดีจงมีกับประเทศไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข🇹🇭
3.ขอคนที่คิดร้ายทำรายชาติศาสน์กษัตริย์ จงวิบัติไม่มีเหลือแปดเปลื้อนแผ่นดินไทย🇹🇭

1.ขอให้ประเทศรอดพ้นจากภัยทั้งปวง
2. ขอให้สถาบันกษัตริย์คงอยู่คู่ประเทศตลอดไป
3. ขอให้ไอ้พวกม๊อบโดนจับขังคุกตลอดชีวิต

๑. ขอให้ประเทศไทย ปลอดภัยจากภัยทั้งปวง
๒. ขอให้สถาบันกษัตริย์ อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป
๓. ขอให้คนไทยรักกัน

ขอให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่คนไทยตลอดไป
ขอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว
ขอให้โควิดหายไปโดยเร็วพลัน

1.ขอให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น
2.ขอให้โรคร้ายหายไปจากโลกนี้
3.ขอให้ทุกๆคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

-ขอให้คนไทยสามัคคีกัน
-ขอให้คนที่คิดร้ายต่อ3สถาบันหลักของชาติแพ้ภัยตัวเองและลัมหายตายจากประเทศไทย
-ขอให้คอรัปชั่นหมดจากประเทศไทย
สาธุ..

1.ขอให้กองทัพไทยเข้มแข็งที่สุดในโลก เพื่อปกป้องอธิปไตย์ของชาติ 2.ขอให้ข้าพเจ้ามีบารมีในการพูด การสอนให้ทุกคนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3.ขอให้ผู้ที่มีจิตเคารพสถาบันทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นทวีคูณ

https://www.facebook.com/AtsadangYommanak/posts/3726182794164143